Jago

Game Giải Đố

0
| 0 Đánh Giá | 5.1K Lượt Chơi

LinkIT360

Giới thiệu Game Jago

Jago là một trò chơi phổ biến. Giữ ngón tay của bạn trên màn hình để làm cho que phát triển. Kéo căng thanh để tiếp cận và đi bộ trên bệ. Chú ý không để que quá ngắn hoặc quá dài. Thiết bị hỗ trợ: Android, ios; game html 5 hầu hết các trình duyệt được hỗ trợ game này.

Đọc Thêm

0

Tổng 0

Tính năng mới

1.0 initial release